1.10.- deň otvorených dverí na ekofarmách

  • Odorica pri Levoči
  • Ekotrend s.r.o. Rudník pri Myjave

2.10. - infostánok, výstava BIO-NEBIO, ochutnávka Košice

2.10. - seminár Ekologické včelárenie Mašekov Mlyn Vráble

3.10. - prednáška, beseda, ochutnávka Košice

4.10. - infostánok, výstava BIO-NEBIO B. Štiavnica

8.10. - deň otvorených dverí na ekofarme Sklené

10.10.- prezentácia bioproduktov, ochutnávka jedál  B.Štiavnica

11.10.-prednáška Certifikácia v EP Trančín

11.10.-infostánok, výstava BIO-NEBIO Nitra

14.10.-ekojarmok Trenčín

17.10.- tlačová konferencia - vyhodnotenie Dní EP Nitra

17.10.-konferencia k svetovému dňu potravín Nitra

23.9.-17.10. - ochutnávka bioproduktov na ekofarme Rakovo-Lehôtka