Deň biopotravín v Bratislave - Bratislava(29. 09. 2006, 13:00 - 18:00 hod. )

Deň otvorených dverí na ekofarme - Radoľa(03. 10. 2006, 08:00 - 17:00 hod. )

Infostánok spojený s ochutnávkou - Zvolen(04. 10. 2006, 10:00 - 17:00 hod. )

Ekologické poľnohospodárstvo na Slovensku - Zvolen(04. 10. 2006, 17:00 - 19:00 hod. )

Deň otvorených dverí na ekofarme - Plavnica(04. 10. 2006, 08:00 - 15:30 hod. )

Prednáška pre študentov + ochutnávka - Banská Štiavnica(05. 10. 2006, 08:00 - 11:00 hod. )

BIOjarmok - Trenčín(06. 10. 2006, 12:00 - 17:00 hod. )

Deň otvorených dverí na ekofarme - Sklené(07. 10. 2006, 10:00 - 17:00 hod. )

Dni zdravia - Piešťany(07. 10. 2006, 10:00 - 15:00 hod. )

Deň otvorených dverí na ekofarme - Rudník(08. 10. 2006, 09:00 - 16:00 hod. )

Infostánok spojený s ochutnávkou - Košice(09. 10. 2006, 11:00 - 15:00 hod. )

Zdravé potraviny z ekologického poľnohospodárstva - prednáška - Košice(09. 10. 2006, 17:00 - 20:00 hod. )

Ochutnavka pre študentov - Zvolen(09. 10. 2006, 09:00 - 14:00 hod. )

Deň otvorených dverí na ekofarme - Liptovská Teplička(10. 10. 2006, 08:00 - 16:00 hod. )

Deň otvorených dverí na ekofarme - Kúty(11. 10. 2006, 09:00 - 15:00 hod. )

Seminár pre učiteľov ZŠ a MŠ - Banská Štiavnica(12. 10. 2006, 08:00 - 13:00 hod. )

Ochutnávka - Banská Štiavnica(12. 10. 2006, 15:00 - 17:00 hod. )

Deň otvorených dverí na ekofarme - Levoča – AFRA Odorica(14. 10. 2006, 10:00 - 18:00 hod. )

Konferencia ku svetovému dňu potravín - Nitra(16. 10. 2006, 09:00 - 18:00 hod. )