Dni ekologického poľnohospodárstva 2007 - Banskobystrický kraj

dátum a čas

miesto

názov akcie

popis akcie

2.10. 2007 10:00 – 17:00

Námestie SNP Zvolen

* infostánok spojený s ochutnávkou

infostánok +  ochutnávka

- pre verejnosť

2.10. 2007

18:00

Dom Phorum

(CUP)

Ul. Štefánika 20,

Zvolen

* Potraviny, životné prostredie a naše zdravie“

diskusný večer - diskusia na tému ekologické potraviny, ŽP, zdravie – vedie Daniel Lešinský, hosť prof. Zachar

- ochutnávka

- pre verejnosť

2.10.   2007

9:00 – 12:00

Súkromná hotelová akadémia Banská Štiavnica

x, ** prednáška spojená s ochutnávkou (minikurz varenia z biopotravín)

pre študentov Hotelovej akadémie – praktické oboznámenie sa s prípravou jedál z biopotravín

3.10.

2007

Námestie SNP Banská Bystrica

* infostánok spojený s ochutnávkou

infostánok +  ochutnávka

- pre verejnosť

4.10.   2007

9:00

Zvolen

** Seminár pre učiteľov materských škôl (MŠ)

- seminár pre učiteľov MŠ, recepty,  praktické a ochutnávka biojedál – sortiment biojedál vhodný pre matersjké škôlky

8., 11., 12.10. 2007

FEE TU, Zvolen

x, ** Ochutnávka pre študentov  FEE a zamestnancov TU Zvolen

- pre cca 140 študentov FEE - v rámci výuky predmetu Environmentálna výchova – ochutnávka, infobalíčky, recepty, diskusia o EP

- pre cca 30 zamestnancov TU Zvolen

- propagácia biopotravín + ochutnávka, infobalíčky

9.10. 2007

o 17:00

Čajovňa MIMA

A.Bernoláka 35,

Zvolen

*“Varíme z biopotravín – zdravo a chutne“

 diskusia na tému Varíme z biopotravín spojená s ochutnávkou – vedie Daniel Lešinský, hosť Peter Planieta z Planeta Food

- pre verejnosť