V roku 2009 sa Dni ekologického poľnohospodárstva nekonali.

Veríme, že sa to už nebude opakovať.