Ekologické poľnohospodárstvo a predaj z dvora

Program

9,00 – 9,30 prezentácia

9,30 – 10,00 Pestovanie a spracovanie liečivých rastlín – Agrokarpaty Plavnica/Ing.M.Bobuľský

10,00 – 10,30Botanický prieskum výskytu liečivých a aromatických rastlín na území spoločnosti Agrokarpaty, s.r.o Plavnica/Bc.H.Petrusová

10,30 – 11,00 Pestovanie rakytníka rešetliakového – Agrokoarpaty Plavnica/P.Vančo

11,00 – 11,30 Odstránenie prekážok pri výrobe potravín na farmách - Potravinform / MVDr.J.Marton

11,30 – 12,00 Diskusia

12,00 – 13,00 obed

13,00 – 13,30 PREDAJ Z DVORA – registrovaná značka, kódex,…– Ekotrend Slovakia / Ing. L.Janičina

13,30 – 14,00 Poradenstvo pre predaj z dvora – Ekotrend Slovakia /Z.Homolová

14,00 – 14,30 Obchodovanie s liečivými rastlinami na Slovensku a v EU – Vilora/Ing. V.Oravec

14, 30 – 15,00 Chov oviec v ekologickom poľnohospodárstve – Farma Pružina / Ing. M.Fujdiaková

15: 00 – 17:00 Prehliadka plantáži : rakytníková, rebríčková, nechtíková, mätová, ľubovníková...

a podnikovej predajne.

17: 00 – večera