Ekologické poľnohospodárstvo a predaj z dvora

Program

9,00 – 9,30

prezentácia

9,30 – 10,00

PREDAJ Z DVORA – registrovaná značka, kódex,…– Ekotrend Slovakia / Ing. L.Janičina

10,00 – 10,30

 Poradenstvo pre predaj z dvora – Ekotrend Slovakia /Z.Homolová

10,30 – 11,00

Spracovanie, hygiena a marketing na rodinnej farme – Iget / Ing. T. Gergelčíková

11,00 – 11,30

Predaj z dvora – mlieko a mliečne výrobky – Farma Pružina / O.Apoleníková

11,30 – 12,00

diskusia

12,00 – 13,00

obed

13,00 – 13,30

Pestovanie a spracovanie liečivých rastlín – Agrokarpaty Plavnica/Ing.M.Bobuľský

13,30 – 14,00

Botanický prieskum výskytu liečivých a aromatických rastlín na území spoločnosti Agrokarpaty, s.r.o Plavnica/Bc.H.Petrusová

14,00 – 14,30

 Pestovanie rakytníka rešetliakového – Agrokoarpaty Plavnica/P.Vančo

14,30 – 15,00

Registrácia fariem a lokálnych potravinových komunít na stránke www.predajzdvora.sk - Run IT / Mgr.M.Homola

15: 00 – 17:00

Prehliadka farmy na pestovanie liečivých rastlín

17: 00

večera