Ekologické poľnohospodárstvo a predaj z dvora

Program :

9,00 – 9,30 prezentácia

11,00 – 11,30 Predaj z dvora – mlieko a mliečne výrobky – Farma Pružina / O.Apoleníková

10,00 – 10,30 PREDAJ Z DVORA – registrovaná značka, kódex,…– Ekotrend Slovakia / Ing. L.Janičina

10,30 – 11,00 Poradenstvo pre predaj z dvora – Ekotrend Slovakia /Z.Homolová

11,00 – 11,30 Odstránenie prekážok pri výrobe potravín na farmách - Potravinform / MVDr.J.Marton

11,30 – 12,00 diskusia

12,00 – 13,00 obed

13,00 – 13,30Predaj z dvora – mäso a mäsové výrobky – PPD Liptovská Teplička / A.Glejdurová

13,30 – 14,00Chov oviec v ekologickom poľnohospodárstve - Farma Pružina/Ing.M.Fujdiaková

14,00 – 14,30Ekologická výchova na stredných školách - ZOŠ záhradnícka Piešťany / Ing.M.Šebová

14,30 – 15,00 Registrácia fariem a lokálnych potravinových komunít na stránke www.predajzdvora.sk - RunIT / Mgr.M.Homola

15: 00 – 17:00 Prehliadka farmy na spracovanie mlieka

17: 00 – večera