Seminár  Ekologické poľnohospodárstvo a predaj z dvora 
23.9.2010 a 24.9.2010

Stredná záhradnícka škola
Brezová 2
Piešťany


Čas

Program

9:00 –   9:30

prezentácia / tlačová konferencia

9:30 – 10:00

Aktuálna situácia v EP – MP SR /
Ing. R.Trebatický, Ing.
J. Haluška

10:00 – 10:20

Zabezpečenie implementácie nariadení vlády – predaj z dvora  a vytvorenie malých bitúnkov po procese notifikácie v Bruseli – MP SR
Ing. F.Krátky

10:20 – 10:40

Označovanie  potravín MP SR
Ing. J .Haščík

10:40 – 11:00

Inšpekcia a certifikácia v EP – Naturalis SK
Ing.J.Drobný

11:00 – 11:30

Odstránenie prekážok pri výrobe potravín na farmách – Potravinform                              
MVDr. J.Marton

11:30 – 12:00

Diskusia

12:00 – 14:00

obed

14:00 – 14:30 

Predaj z dvora – mlieko a mliečne výrobky – Farma Pružina
O. Apoleníková

14:30 – 15:00

Registrácia fariem a lokálnych potravinových komunít na stránke  - Run IT
Mgr. M.Homola

15:00 – 15:30

PREDAJ Z DVORA – registrovaná značka, kódex,… Ekotrend Slovakia
Ing. L.Janičina

15:30 – 16:00

Poradenstvo pre predaj z dvora – Ekotrend Slovakia
Z.Homolová

 

       

24.9.2010
        

Čas

Program

8:00 –  8:30

Spracovanie, hygiena a marketing na rodinnej farme – Iget 
Ing. T. Gergelčíková

8:30 –  9:00 

Predaj z dvora – mäso a mäsové výrobky – PPD Liptovská  Teplička
A. Glejdurová

9:00 – 11:00

Prehliadka školy, pomologického sadu, liečivkových  záhonov
SOŠ záhradnícka Piešťany Ing. M.Šebová

11:30 – 12:30

obed

 12:30 – 13:30

Prehliadka výstavy ovocia a zeleniny, prezentácia  Ekologického poľnohospodárstva na Slovensku.
SLK.a.s Piešťany

13:30  - 15:00   

Slávnostné otvorenie výstavy súťaže VICTORIA REGIA 2010, prehliadka  výstavy.
SLK.a.s Piešťany