Ekologické poľnohospodárstvo a predaj z dvora

Program :

9,00 – 9,30 prezentácia

9,30 – 10,00 Spracovanie, hygiena a marketing na rodinnej farme – Iget / Ing. T. Gergelčíková

10,00 – 10,30 PREDAJ Z DVORA – registrovaná značka, kódex,…– Ekotrend Slovakia / Ing. L.Janičina

10,30 – 11,00 Poradenstvo pre predaj z dvora – Ekotrend Slovakia /Z.Homolová

11,00 – 11,30 Predaj z dvora – mäso a mäsové výrobky – PPD Liptovská Teplička / A.Glejdurová

11,30 – 12,00 diskusia

12,00 – 13,00 obed

13,00 – 13,30 Pestovanie a spracovanie liečivých rastlín – Agrokarpaty Plavnica/Ing.M.Bobuľský

13,30 – 14,00Botanický prieskum výskytu liečivých a aromatických rastlín na území spoločnosti Agrokarpaty, s.r.o Plavnica/Bc.H.Petrusová

14,00 – 14,30 Pestovanie rakytníka rešetliakového – Agrokoarpaty Plavnica/P.Vančo

14,30 – 15,00Obchodovanie s liečivými rastlinami na Slovensku a v EU – Vilora/Ing. V.Oravec

15: 00 – 17:00 Prehliadka farmy na spracovanie mlieka

17: 00 – večera