15.10.2011 -AFRA LEVOČA

čas

program

9,00 –  9,30    

prezentácia

9,30 – 10,00  

Aktuálna situácia v ekologickom poľnohospodárstve 

Zväz EKOTREND Slovakia / Zuzana Homolová

10,00 – 10,30

Odstránenie prekážok pri výrobe potravín na farmách

Potravinform / MVDr. J.Marton

10,30 – 11,00

Spracovanie, hygiena a marketing na rodinnej farme

Iget Lipany / Ing.Terézia Gergelčíková

11,00 – 11,30 

Predaj z dvora – mäso a mäsové výrobky

PPD Liptovská Teplička  / Anna Glejdurová

11,30 – 12,00 

Predaj z dvora – mlieko a mliečne výrobky

Farma Pružina / Oľga Apoleníková

12,00 – 12,30

PREDAJ Z DVORA – registrovaná značka, kódex,…

Zväz EKOTREND Slovakia / Ing. L.Janičina

12,30 – 13,00

Registrácia fariem a lokálnych potravinových komunít na stránke  www.predajzdvora.sk

Run IT / Mgr. Miloš Homola

13,00 – 14,00

obed

14,00 – 18,00

deň otvorených dverí na farme