čas

program

9,00 – 9,30

prezentácia

9,30 – 10,00 

Aktuálna situácia v ekologickom poľnohospodárstve  – Zväz EKOTREND Slovakia / Zuzana Homolová

10,00 – 10,30

Odstránenie prekážok pri výrobe potravín na farmách – Potravinform / MVDr. J.Marton

10,30 – 11,00  

Predaj z dvora – mlieko a mliečne výrobky

– Farma Pružina / Oľga Apoleníková

11,00 – 11,30 

Registrácia fariem a lokálnych potravinových komunít na stránke  www.predajzdvora.sk

–  Run IT / Mgr. Miloš Homola

11,30 – 12,00 

PREDAJ Z DVORA – registrovaná značka, kódex,…

– Zväz EKOTREND Slovakia / Ing. L.Janičina

12,00 – 12,30

Poradenstvo pre predaj z dvora

– Ekotrend Slovakia / Zuzana Homolová

12,30 – 13,00 

Výroba syra

– Farma Pružina / Ing. Mária Fujdiaková

13,00 – 14,00

obed

14,00 – 18,00

deň otvorených dverí na farme Na salaši pri guláši