28.8.2011 - IGET LIPANY

čas

program

9,30 – 10,00

prezentácia

10,00 – 10,30

Aktuálna situácia v ekologickom poľnohospodárstve 

Zväz EKOTREND Slovakia/Zuzana Homolová

10,30 – 11,00

Odstránenie prekážok pri výrobe potravín na farmách

Potravinform / MVDr. J.Marton

11,00 – 11,30

Spracovanie, hygiena a marketing na rodinnej farme

 Iget Lipany / Ing.Terézia Gergelčíková

11,30 – 12,00  

Predaj z dvora – mäso a mäsové výrobky

PPD Liptovská Teplička  / Anna Glejdurová

12,00 – 12,30

PREDAJ Z DVORA – registrovaná značka, kódex,…

 Zväz EKOTREND Slovakia / Ing. L.Janičina

12,30 – 13,00

Výhody a nevýhody bio pestovania liečivých rastlín

Agrokarpaty Plavnica  / Bc. Helena Petrusová

13,00 – 13,30

diskusia

13,30 – 14,00

obed

14,00 – 18,00

deň otvorených dverí na farme

  • Pobyt na farme
  • Ochutnávka BIO výrobkov
  • Jazdy na koňoch
  • Exkurzie na farme
  • Súťaž v kosení trávy pre dobrovoľníkov
  • Táborák


15,00

DOŽINKY

  • poďakovanie za úrodu
  • vystúpenie folklórneho súboru z Vyšného Slavkova