22.-23.9.2011 - SZŠ PIEŠŤANY

22.9.2011

čas

09,00 – 10,00

prezentácia

10,00 – 11,00

Aktuálna situácia v ekologickom poľnohospodárstve a označovanie biopotravín

UKSUP/ Ing.Juliana Schlosserová

 

11,00 – 12,00

Inšpekcia a certifikácia v EP

Naturalis SK/ Ing.J.Drobný

12,00 – 12,30

Poradenstvo v EP

Innatura / Ing. Jarmila Drobná

12,30 – 13,00

diskusia

13,00 – 14,00

obed

14,00 – 16,00

Odstránenie prekážok pri výrobe potravín na farmách

Potravinform / MVDr. J.Marton

16,00 – 16,30

prestávka

16,30 – 17,30

Spracovanie, hygiena a marketing na rodinnej farme

Iget Lipany/ Ing.Terézia Gergelčíková

17,30 – 18,00

diskusia

18,00 – 19,00

večera

 

 

22.-23.9.2011 - SZŠ PIEŠŤANY

23.9.2011

čas  

program

9,00 – 9,30 

prezentácia

9,30 – 10,00

Registrácia fariem a lokálnych potravinových komunít na stránke www.predajzdvora.sk

RunIT/Mgr. Miloš Homola

10,00 – 10,30

Predaj z dvora- registrovaná značka, kódex

Zväz Ekotrend Slovakia / Ing L. Janičina

10,30 – 11,00

Poradenstvo pre predaj z dvora

Zväz EKOTREND Slovakia  / Zuzana Homolová

11,00 – 12,00

diskusia

12,00 – 14,00

obed

14,00 – 18,00

deň otvorených dverí na farme