Názov akcie

 

 

Miesto konania

 

Termín a čas

Dožinky – 7. ročník Dňa otvorených dverí

Gazdovský dvor
Pod hájom Rožkovany

26.8.2012
14:30 – 18:00

Workshop
Spoločná poľnohospodárska politika EU po roku 2013

Penzion
Pod Strážovom
Pružina

20.9.2012
19:00 – 21:00

Trenčiansky Bio jarmok

 

Mierové námestie, Trenčín

28.9.2012
10:00 do 17:00

Deň otvorených dverí

Lúka nad cintorínom v Liptovskej Tepličke

28. 9. 2012
10:00 – 15:00

 Workshop
Quo vadis predaj z dvora?

Farma Odorica pri Levoči

11.10.2012
10:00 – 17:00

Konferencia k svetovému dňu potravín

Agroinštitút Nitra

15.10.2012
10:00 – 15:00