Dni ekologického poľnohospodárstva – Deň otvorených dverí na farme spojený s ochutnávkou vlastných bioproduktov a propagáciou ekologického poľnohospodárstva

Miesto konania: Lúka na cintorínom v Liptovskej Tepličke
Termín: piatok 28. 9. 2012 10,00 – 15,00 hod. - priebežne

 • ukážka starej techniky
 • ukážka novej techniky pri práci na poli
 • ukážka pasenia zvierat
 • panel s ukážkou vývoja PPD Liptovská Teplička
 • ochutnávka vlastných bioproduktov (varené a pečené biozemiaky, 100 %-tná ovčia biobryndza, bioovčí hrudkový syr)
 • prednáška o ekologickom hospodárení

sobota 29. 9. 2012 14,00 – 16,00 hod. – priebežne

 • ukážka starej techniky
 • ukážka novej techniky pri práci na poli
 • ukážka pasenia zvierat
 • panel s ukážkou vývoja PPD Liptovská Teplička
 • ochutnávka vlastných bioproduktov (bioguláš, šašlik, baranie klobásy,...)
 • prednáška o ekologickom hospodárení
 • predaj bioproduktov

Obidva dni podfarbené teplickým folklórom z CD.
Akciu organizuje: PPD Liptovská Teplička, Obec Liptovská Teplička, MAS PRO TATRY, OOCR Vysoké Tatry-Podhorie.