DOŽINKY -  7. ročník DOD, ktorý sa uskutoční dňa 26. 08. 2012 na Gazdovskom dvore POD HÁJOM v Rožkovanoch

Čas

program

14,30 -  15,00

Prezentácia

15,00 – 16,00 

Workshpo : Ekologická poľnohospodárska výroba
APITERAPIA, FYTOTERAPIA a HIRUDOTERAPIA

16,00 – 16,30

Diskusia

15,00 – 18,00

Deň otvorených dverí na farme
Pobyt na farme
Jazda na koni
Exkurzia na farme
Súťaž v kosení  trávy pre dobrovoľníkov
Tombola
Táborák

16,00   -

DOŽINKY
Poďakovanie za úrodu
Vystúpenie folklórneho súboru z Vyšného Slavkova