Konferencia o ekologickom poľnohospodárstve v horských oblastiach

POZVÁNKA

Konferencia o ekologickom poľnohospodárstve v horských oblastiach
Sprievodné odborné podujatie Dní ekologického poľnohospodárstva v Liptovskej Tepličke.

Piatok, 20. septembra 2013, Spoločenský dom, Liptovská Teplička

I. blok - Ekologické poľnohospodárstvo v horských oblastiach - ako ďalej?

Privítanie a úvodné slovo, p. Anna Glejdurová, predsedníčka, PPD Liptovská Teplička
Spoločná poľnohospodárska politika EU 2014-2020 a podpora ekologického poľnohospodárstva v programových dokumentoch Slovenskej republiky

Ing. Ján Haluška, Odbor environmentálnych činností, Sekcia rozvoja vidieka, MPRV SR

Nejasná budúcnosť ekologického poľnohospodárstva na biofarme Liptovská Teplička
p. Anna Glejdurová, predsedníčka, PPD Liptovská Teplička

Ekologické poľnohospodárstvo v Tatranskom regióne - potenciál a súčasná realita
Mgr. Miroslav Szabo, predseda predstavenstva, BioTatry odbytové družstvo

Ing. Jozef Kuchta, PhD., Odbor regionalizácie a ekonomických nástrojov, Slovenská agentúra životného prostredia

Ekologické poľnohospodárstvo v horských oblastiach ako kľúčový prvok stratégie zeleného a inkluzívneho rastu pre dosiahnutie cieľov Národného programu reforiem Slovenskej republiky
PhDr. Andrea Hagovská, hlavný autor Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR,
Centrum rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier, Iniciatíva TATRY 2020 - regionálne partnerstvo pre súdržnosť

II. blok - Tradičné výrobky z ovčieho mlieka - dokážeme zhodnotiť jedinečnú kvalitu?  

Unikátny výrobok ovčiarstva - pravá ovčia bryndza a jej hodnotaIng. Karol Herian, CSc., bývalý riaditeľ Výskumného ústavu mliekárenského, Žilina,

Projekty medzinárodnej organizácie Slow Food(R) - Archa chutí, Prezídiá producentov tradičných potravín, Aliancia kuchárov a producentov potravín ako príležitosti pre tradičných slovenských výrobcov, zachovanie biodiverzity a zzdravého rozumu.

Mgr. Petra Molnárová, Slow Food®, Convivium líder - Slow Food Pressburg

Video-telemost na paralelné odborné podujatie - Medzinárodná výstava a stretnutie odborníkov na výrobum syrov - CHEESE 2013, Bra, Taliansko. Prvá prezentácia tradičných výrobkov z ovčieho mlieka zo Slovenska.

Zabezpečuje: Slow Food Tatry
Panelová diskusia

Prezentácia a ochutnávka regionálnych špecialít a tradičných výrobkov ovčiarstva

Ladislav Raček, Slow Food, Convivium líder - Slow Food Tatry v spolupráci s MAS ProTatry

Ďalšie informácie a registrácia: technický sekretariát - Centrum rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier,

Kontakt: JUDr. Milan Hagovský, crt.vysoketatry@gmail.com, mobil: 0948 777 533