V rámci Dní ekologického poľnohospodárstva 2014 sa uskutočnila

 

                                             DOŽINKOVÁ SLÁVNOSŤ

 

                    a  9. ročník  DOD, dňa 31. 08. 2014 na

                       Gazdovskom dvore  POD HÁJOM v Rožkovanoch.

 

 

PROGRAM:

14,30 - 14,45 Prezentácia

14,45 - 15,30 Seminár: Ekologická poľnohospodárska výroba

15,30 - 16,30 DOŽINKOVÁ SLÁVNOSŤ – poďakovanie za úrodu.

                       Vystúpenie folklórneho súboru z Vyšného Slavkova

16,30 – 18,00 Jazdecké preteky

18,00              Tombola