Farma SHR Boris Baláž Farma vznikla 1.10.1994 a v  roku 2000 vstúpila s výmerou 183 ha (62 ha orná pôda, 132 ah TTP) do ekologickej poľnohospodárskej výroby .

Certifikovaná Ekofarma Borisa Baláža sa nachádza v obci Sklené pri Turčianskych Tepliciach. Špecializuje sa na chov bioteliat, ale nájdete tu aj
ovce a kone. Ekofarma sa snaží zabezpeči


ť zvieratám ich prirodzené životné prostredie. Majú priestranné výbehy, čerstvú pitnú vodu v potoku, stromy a tieň k odpočinku. Idylku dodáva aj okolitá Turčianska kotlina. Zvieratá majú všetko čo potrebujú. Aj vaka tomu farma získala v roku 2004 ocenenie Valesov roh hojnosti, ktorý organizuje časopis Slovenský chov, Sloboda zvierat a organizácia Naturalis. Ide o ocenenie za najlepšiu starostlivos


 a pohodu zvierat.

Nakoľko sa majiteľ farmy nenachádzal na Slovensku v čase národných osláv k svetovému dňu potravín, ktoré sa konali 23.10.2014 v Agroinštitúte Nitra ocenenie z rúk p.štátnej tajomníčky MPaRV SR Magdalény Lacko-Bartošovej prevzal jeho syn Boris Baláž ml.