miesto konania Penzión Dolinka Liptovská Teplička

Termín : 8.10.2015

Program :

8,00 – 9,00 prezentácia

9,00 – 10,00 PRV 2014-2020 a podpora v EPV (MPaRV SR) Ing. R.Trebatický

10,00 – 11,00 Nové nariadenia EÚ pre EPV (ÚKSÚP) Ing.J.Schlosserová

11,00 – 12,00 LPIS - hranice pôdnych blokov / hranice biotopov (ŠOP SR, VÚPOP)

12,00 – 13,00 obed z bioproduktov

13,00 – 14,00 Kontroly EPV - Naturalis SK, Biokont SR

14,00 – 16,00 prezentácie členov Zväzu Ekotrend Slovakia

16,00 – 18,00 pracovné stretnutie všetkých členov Zväzu Ekotrend Slovakia