SEMA HŠ s.r.o. Sládkovičovo

Počas Národných osláv svetového dňa potravín sme 23.10.2015 v priestoroch Agroinštitútu Nitra  odovzdali ocenenie BIOFARMA ROKA 2015. Odborná komisia v zložení zástupcov MPaRV SR, ÚKSÚP, Naturalis SK s.r.o., www.biospotrebitel.sk, SOŠ záhradnícka Piešťany, SHR Boris Baláž (minuloročný víťaz) a Zväz Ekotrend Slovakia tentokrát rozhodla, že BIOFARMOU ROKA 2015 sa stala spoločnosť

SEMA HŠ s.r.o. Sládkovičovo.

Cenu si z rúk štátnej tajomníčky MPaRV SR Magdalény Lacko-Bartošovej si prišiel prevziať riaditeľ spoločnosti Ing.Marián Halmeš.  

Gratulujeme !