Dňa 22.9.2016 sme v Penzióne Dolinka v Liptovskej Tepličke zorganizovali v spolupráci s Národnou sieťou rozvoja vidieka (NSRV) pre prešovský kraj celoslovenskú konferenciu s nasledovným programom :

08,30 - 09,30  prezentácia

09,30 - 09,45 Predstavenie regionálnej antény NSRV pre prešovský kraj / Mgr.Dana Osifová

09,45 - 10,30 Aktuálne  otázky  implementácie  opatrení   PRV  2014 - 2020 pre EPV / Ing. Ján Haluška MPaRV SR                                                                           

10,30 - 11,00 Nové nariadenie EÚ pre EPV / Ing.Samuel Michálek, Ing. Ivan Kušnier ÚKSÚP                                          

11,00 - 12,00 Riešenie nezrovnalostí vznikajúcich pri aktualizácii výmery / Ing.Michal Ošust PPA, Ing.Lucie Ťapušová ÚKSÚP, Ing. Jaroslav Drobný Naturalis SK                                                              

12,00 - 13,00 obed    

13,00 13,30 Kontrola EPV / Ing.Jaroslav Drobný Naturalis SK

13,30 - 14,00 Poradenstvo v EPV / Ing.Branislav Ďuriška Ekotrend Slovakia -zväz     

14,00 - 15,00 prezentácie členov Zväzu :

-"Ako vieme urobiť lepšiu ochranu proti fuzáriam a skleróciám v bio pestovaní ako v konvenčnom", Ing.Zoltán Tamašek, Biotomal Rúbaň

-"Aktivity občianskeho združenia Európske integračné centrum a servisno obchodného družstva Konopný dvor", Ing. Miriam Sláviková a Ing.Dušan Knezovič 

15,00 - 15,30 prestávka 

15,30 - 17,00 zasadnutie výboru a členov Zväzu