Víťazom súťaže BIOFARMA ROKA 2016 je Pospo s.r.o. Láb.

 

Pospo, s.r.o. Láb (www.pospolab.sk) sú v systéme kontrolovaného ekologického poľnohospodárstva od roku 2005. Hospodária na 1278 ha, z toho 1078 ha  OP, 200 ha TTP. Venujú sa chovu hovädzieho dobytka a pestovaniu obilnín - pšenica, raž, jačmeň, ovos, tritikále, kukurica, kukuričná siláž, senáž, seno lúčne, slnečnica.                              

Ocenenie BIOFARMA ROKA 2016 bolo slávnostne odovzdané počas  konania Konferencie k svetovému dňu potravín 4.11.2016 v Agroinštitúte Nitra.

Víťazovi blahoželáme !