Konferencia sa konala dňa 28.9.2017 v Penzióne Dolinka Liptovská Teplička.

Program :

08,30 – 09,30   prezentácia

09,30 – 09,45   predstavenie Agentúry pre rozvoj vidieka (www.arvi.sk)

09,45 – 10,30   Implementácia opatrení PRV pre EPV (www.mpsr.sk)

10,30 -  11,00   Nové nariadenie pre EPV (www.uksup.sk)

11,00 – 12,00   GSAA a aktualizácia výmer (www.vupop.sk)

12,00 – 13,00   obed

13,00 – 14,00   kontrola EPV (www.naturalis.sk)

14,00 – 15,00   Administrovanie žiadostí o platbu na opatrenie EPV (www.ppa.)