V rámci tohtoročných Dní ekologického poľnohospodárstva sa uskutočnil 26.9.2014 v Liptovskej Tepličke seminár Budúcnosť ekologického poľnohospodárstva na Slovensku.

 

Okrem našich členov sa ho zúčastnili aj nečlenovia, zástupcovia UKSUPu  a oboch akreditovaných kontrolných oragnizácií Naturalis SK s.r.o. a Biokont CZ s.r.o. Program bol zložený z aktuálnych informácií : podávanie žiadostí o vstup do EPV, prihlášok  na kontrolu, povinnostiach pri obchodovaní s tretími krajinami, ako i o činnosti Zväzu. Na záver bola exkurzia po PPD Liptovská Teplička. Predsedníčka PPD p.Anna Glejdurová nám ukázala unikátne pivnice na uskladnenie zemiakov, schválený malý bitúnok i malú mliekareň.