Termín : 25.10.2018

Miesto konania : Penzión Dolinka Liptovská Teplička

Program : 

09,00 - 10,00 prezentácia
10,00 - 10,30 Program rozvoja vidieka a EPV / Ing. Jnán Haluška, MPaRV SR
10,30 - 11,30  Novela zákona 504/2003 o nájme pozemkov / JUDr. Lenka Hrnčiarová, MPaRV SR
11,30 - 12,00 Nové nariadenie EÚ pre EPV / Ing. Samuel Michálek, ÚKSÚP
12,00 - 13,00 obed
13,00 - 13,30 Aktuálne problémy v EPV /  Ekotrend Slovakia -zväz
13,30 - 14,00 Poradenstvo v EPV / Ekotrend Slovakia - zväz 
14,00 - 15,00 prezentácie členov Zväzu

 

Konferencia sa konala pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.