PROGRAM :

10,00 - 12,00  Povinnosti ekologického výrobcu (Ing.Gabriela Tóthová, ÚKSÚP) 
12,00 - 13,00 obed
13,00 - 15,00 Kontrola v EPV (Ing.Vladimír Cabuk, NATURALIS SK s.r.o.)    

Miesto konania : Penzión Dolinka, Liptovská Teplička                                               

Termín 24.10.2018