5.11.2019 - Penzión Dolinka Liptovská Teplička

Program: 

08:00 - 09:30 / prezencia
09:30 - 09:45 / otvorenie
09.45 - 10:00 / predstavenie NSRV anténa Prešov
10:00 - 10:30 / Aktuálna situácia v implementácii opatrenia ekologické
         poľnohospodárstvo PRV, Ing.Ján Haluška MPaRV SR
10:30 - 11:00 / Ochrana rastlín v EPV, základné látky
         Ing.Bronislava Škarbová MPaRV SR prezentácia1 prezentácia2

11:00 - 11:30 / Návrh nového zákona SR o EPV , Ing. Jana Vargová, PhD. ÚKSÚP prezentácia
11:30 - 12:00 / Nové Nariadenie EÚ pre EPV,  Ing. Barbora Geletková ÚKSÚP prezentácia

12:00 - 13:00 / obed

13:00 - 13:30 / Agrolesníctvo, Ing. Jaroslav Jankovič CSc. LVÚ NLC Zvolen prezentácia
13:30 - 14:00 / Kvalita mäsa - čo znamená pre výskumníka a čo pre spotrebiteľa ?
         Ing.Martina Gondeková, PhD. NPPC VÚŽV Lužianky prezentácia
14:00 - 15:00 / prezenácia členov, diskusia, záver
Ochrana rastlín bez reziduí

15:00 - 15:30 / občerstvenie

15:30 - 17:00 / zasadnutie predsedníctva a členov Zväzu Ekotrend Slovakia